Zespół Folklorystyczny Wrzosowianie

Wrzosowianie

15 lecie Zespołu Folklorystycznego Wrzosowianie

Zespół Folklorystyczny Wrzosowianie

Zespół Folklorystyczny Wrzosowianie działa nieprzerwanie od 1998 roku. Powstał z inicjatywy Zarządu OSP we Wrzosowej pod przewodnictwem komendanta Mariana Kołodzieja. Od 2007 roku patronat honorowy nad Wrzosowianami sprawuje Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma. Członkowie zespołu to pasjonaci rodzimej kultury ludowej. Są to głównie mieszkańcy gminy Poczesna, ale nie brakuje przedstawicieli sąsiednich gmin oraz miasta Częstochowy. Przygodę z Zespołem można rozpocząć już w wieku 4 lat. W swoim repertuarze Wrzosowianie posiadają wszystkie tańce narodowe oraz tańce i pieśni regionów: częstochowskiego, krakowskiego, lubelskiego, łowickiego, śląskiego, Lachów Sądeckich i Beskidu Żywieckiego. Zespół trzykrotnie był gościem honorowym na uroczystościach narodowych w Grecji, Serbii i Macedonii, gdzie pełnił funkcję ambasadora kultury polskiej.
W 2012 roku reprezentował gminę w rejonie solecznickim na Litwie podczas realizacji projektu z Polsko – Litewskiej Fundacji Wymiany Młodzieży „Tanecznym krokiem do przyjaźni”. W 2013 roku uczestniczył w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Balkan Folk Fest w Bułgarii.

Wrzosowianie prezentują bogaty program, mający nie tylko wysokie walory artystyczne, ale także porywający publiczność barwnością, dynamiką i rozmachem. Z wielką radością biorą udział w uroczystościach gminnych, powiatowych, imprezach ogólnopolskich czy międzynarodowych. Na stałe wpisali się w takie imprezy cykliczne jak: Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Z Daleka i Bliska” czy Dni Europejskiej Kultury Ludowej. Są stałymi uczestnikami Regionalnych i Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych OSP w Krynicy, Ciechocinku i Wiśle.

Sukces Zespołu tworzą: bogaty repertuar, piękne stroje, profesjonalna kadra, wsparcie środowiska lokalnego i samorządu a przede wszystkim wytrwałość i pasja młodych artystów.

Anita Imiołek

Kadra artystyczna Zespołu:

Justyna Wilk – choreograf, kierownik artystyczny
Katarzyna Nowicka – instruktor tańca
Paulina Zarzycka – instruktor śpiewu
Anna Jaśkiewicz – aranżer, akompaniator, szefowa kapeli
Aleksandra Szymczyk – asystent instruktora tańca

Patronat nad Zespołem sprawuje
Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma

SPOTKANIA ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO WRZOSOWIANIE:

Strona internetowa Zespołu Folklorystycznego WRZOSOWIANIE