Zespół Folklorystyczny Wrzosowianie

Wrzosowianie

15 lecie Zespołu Folklorystycznego Wrzosowianie

Zespół Folklorystyczny Wrzosowianie

                  „Wrzosowianie” to Zespół Folklorystyczny, który powstał z inicjatywy zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowej w 1998 roku. Głównym pomysłodawcą był Zbigniew Kołodziej, działacz OSP, który wraz z akordeonistką Anną Jaśkiewicz postanowił stworzyć grupę folklorystyczną. Niedługo potem odbyły się przesłuchania instruktorów, na których zaangażowano do pracy z zespołem choreografa – Justynę Wilk, która sprawuje tę funkcję do dziś.   

             Początkowo „Wrzosowianie” stanowili grupę około trzydziestoosobową, nad którą pieczę sprawowała następująca kadra Marian Kołodziej – kierownik, Justyna Wilk – choreograf oraz Anna Jaśkiewicz – instruktor śpiewu i akompaniator. Nazwa zespołu jest ściśle związana z rodzinną ziemią i miejscowością, w jakiej działa grupa. Jej celem jest także podkreślenie, że większość członków zespołu pochodzi właśnie z Wrzosowej. 

             Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie” od 2008 roku działa w strukturach Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej, a jego siedzibą jest Remiza OSP oraz Świetlica Środowiskowa we Wrzosowej. Członkowie zespołu tworzą trzy grupy wiekowe: grupę dziecięcą, młodzieżową oraz grupę dorosłych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki.

             Aktualnie opiekę nad zespołem sprawują: dyrektor GCKIiR w Poczesnej Iwona Skorupa, kierownik honorowy Marian Kołodziej, kierownik i choreograf Justyna Wilk, kierownik artystyczny i choreograf Katarzyna Nowicka, instruktor tańca Agnieszka Kubiczek, instruktorzy śpiewu – Ewa Jasińska, Elżbieta Bartecka.

                Repertuar „Wrzosowian” stanowią wszystkie polskie tańce narodowe: polonez, mazur, krakowiak i oberek, oraz tańce i przyśpiewki następujących regionów: częstochowskiego, cieszyńskiego, krakowskiego, lubelskiego, śląskiego, łowickiego i Beskidu Żywieckiego. Zespół posiada w repertuarze także widowiska obrzędowe „Nocy Świętojańskiej”, „Wesela Wiejskiego”, „Noworocznego Obrzędu Kolędowania” oraz przedstawienie jasełkowe „Jak kolęda wędrowała po Polsce”. Oprócz tego wykonuje także utwory okolicznościowe podczas koncertów: bożonarodzeniowych, pasyjnych i wielkanocnych, patriotycznych  oraz repertuar złożony z pieśni strażackich.                                          

                   Posiada stroje, przechowywane w dwóch magazynach. Stroje te są różnych rozmiarów, dlatego przynależą do poszczególnych grup wiekowych. Członkowie grupy dziecięcej mają kostiumy regionów częstochowskiego, krakowskiego i łowickiego. Natomiast grupa młodzieżowa i grupa dorosła posiadają stroje: cieszyńskie, rozbarskie, Beskidu Żywieckiego, częstochowskie, szlacheckie (kontusz), kujawskie, krakowskie, łowickie, krzczonowskie oraz strój Lachów Sądeckich. Dodatkowo zespół posiada damski strój siewierski, wykorzystywany w grotesce ludowej zatytułowanej „Maski-Baby” oraz męski kostium rzeszowski. Do wymienionych strojów artyści dopasowują odpowiednie dla danego regionu akcesoria, takie jak: korale, nakrycia głowy, wianki, przypinki, pasy, chusteczki, fartuchy lub zapaski, buty. Członkowie posiadają także odpowiednią bieliznę.

                  Zespół ma na swoim koncie bardzo dużo nagród i wyróżnień, zdobytych na przeglądach różnej rangi. Wielokrotnie prezentował się za granicą, występując na narodowych uroczystościach, między innymi w Serbii i Macedonii. Koncertował także na Węgrzech, w Grecji i na Litwie. Do ostatnich sukcesów „Wrzosowian” należą: II miejsce w Spotkaniach Folklorystycznych ETNOSTRADA w Częstochowie w 2017 roku, III miejsce w II  OSPPrzeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Zza Miedzy” w Kłomnicach w 2017 roku, otrzymanie statuetki „Najlepszy taniec i barwne widowisko” w XIX Ogólnopolskich Spotkaniach Artystycznych Zespołów  OSP w Krynicy Zdroju w 2016 roku, udział w spotkaniu z okazji Jubileuszu 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich w Pałacu Prezydenckim czy też otrzymanie nagrody „Jurajski Produkt Roku” 2015, przyznawanej przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie. W 2018 roku zespół między innymi poprowadził uroczysty korowód „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje” w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, wziął udział w projekcie „Patriotyczne Impresje” i uroczystościach 60-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie. W 2019 roku swoim występem uświetnił uroczystość wielkanocną w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie, zdobył I miejsce w XV Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej w Koziegłówkach, wziął udział w cyklicznie odbywających się XXI Regionalnych Spotkaniach Zespołów Artystycznych OSP w Polanicy Zdroju, Sierpniowej Biesiadzie Kobiet z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, Speedrowerowych Mistrzostwach Świata w Bargłach,      był gospodarzem II Powiatowego Przeglądu Folklorystycznego, a także otrzymał ważne wyróżnienia: Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego w 2018 roku oraz Statuetkę Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu” 2019 w kategorii Edukacja i Kultura.

                  „Wrzosowianie” jako reprezentacyjny zespół Gminy Poczesna, objęty Patronatem  Wójta tejże gminy, występuje na uroczystościach lokalnych, prezentując swój repertuar. Poza uroczystościami gminnymi członkowie zespołu biorą także udział między innymi w koncertach charytatywnych, spektaklach muzycznych, występach folklorystycznych, projektach i koncertach niepodległościowych czy też uroczystościach rangi narodowej. Dzięki wszechstronnemu repertuarowi, artyści zespołu mogą p rezentować swoje umiejętności  praktycznie na każdej gali.

                   Ważnym wydarzeniem w historii Zespołu Folklorystycznego „Wrzosowianie” był jubileusz dwudziestolecia działalności .Uroczysty koncert, w którym udział wzięli obecni oraz byli członkowie zespołu, odbył się 12 października 2018 roku w Filharmonii Częstochowskiej. Koncert zgromadził liczną publiczność, która nie szczędziła braw. Zespół natomiast otrzymał gratulacje, nagrody i wyróżnienia.                        

 

Kadra artystyczna Zespołu:

Justyna Wilk – choreograf, kierownik artystyczny
Katarzyna Nowicka – instruktor tańca
Paulina Zarzycka – instruktor śpiewu
Anna Jaśkiewicz – aranżer, akompaniator, szefowa kapeli
Aleksandra Szymczyk – asystent instruktora tańca

Patronat nad Zespołem sprawuje
Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma

SPOTKANIA ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO WRZOSOWIANIE:

Strona internetowa Zespołu Folklorystycznego WRZOSOWIANIE