ISPA Sławomir Jodłowski

Sławomir Jodłowski

Sławomir Jodłowski

Sławomir Jodłowski –  członek Związku Polskich Artystów Fotografików, prezes Jurajskiego Fotoklubu RP, współpracuje z TVP jako operator obrazu filmowego, twórca i animator kultury w dziedzinie upowszechniania fotografii. Od ponad trzydziestu lat prowadzi działania promujące fotografie jako wartość kulturotwórczą polegająca na organizacji plenerów, warsztatów, szkoleń i spotkań z artystami-fotografikami. Przy Galerii działa studio fotograficzne gdzie pod kierunkiem SJ szkolą się w zakresie fotografii studyjnej  młodzi fotograficy. Jest kuratorem Galerii ARTFOTO działającej przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie. W Galerii prezentuje fotografię polską i zagraniczną, promuje zarówno twórców znanych jak i rozpoczynających karierę artystyczną ze szczególnym uwzględnieniem środowiska fotograficznego regionu śląskiego. Ekspozycje w Galerii ARTFOTO przybliżają i promują najnowsze trendy w sztuce nawiązujące do wykorzystania najnowszych technologii w rejestracji obrazu. Preferuje cyfrowy aspekt sztuki związany z filozofią digitalizacji działań twórczych. W Galerii prezentowali swoje prace i gościli osobiście najwybitniejsi polscy fotograficy jak : Edward Hartwig, Ryszard Horowitz, Tomasz Sikora, Paweł Pierściński i wielu innych. Ostatnio prezentowane były prace kilkunastu słowackich fotografików a w latach ubiegłych pokazywał prace fotografików litewskich, bułgarskich, ukraińskich i wielu innych.  W sumie zorganizował ponad 300 wystaw fotograficznych. Pomysłodawca kolejnej nowej galerii fotografii FOTOPOBUDKA w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.Jest pomysłodawcą i komisarzem najstarszego i największego w Polsce Międzynarodowego Konkursu Fotografii Cyfrowej CYBERFOTO których odbywa się od siedemnastu lat. Konkurs ma na celu promocje fotografii cyfrowej jako sztuki o szczególnym ładunku kulturotwórczym, akcentuje relacje i utrzymanie stałej więzi z nowoczesną jakością kultury wizualnej, kształtującą także naszą tożsamość narodową.Jest współzałożycielem Jurajskiego  Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej, którego celem jest popieranie działalności twórczej w dziedzinie fotografii wymiana informacji oraz dyskusja dotycząca spraw  artystycznych i technicznych fotografii. Fotoklub skupia coraz to większą ilość członków /aktualnie 65 osób/ , spotkania w Fotoklubie cieszą się dużą popularnością zwłaszcza wśród młodzieży.Współpracuje z wieloma fotografikami i Galeriami zagranicznymi co owocuje międzynarodową wymianą fotograficzną integrującą europejska fotografie

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Fotografii w Warszawie. Jako członek Związku Polskich Artystów Fotografików jest aktywnym twórcą, posiada na swym koncie kilka wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. Publikował artykuły w prasie fotograficznej polskiej i zagranicznej : m.in. FOTO i POZYTYW. Reprezentował województwo śląskie na wystawie fotografii „Obecna Nieobecność” w Mediolanie. Laureat odznaki Zasłużony Działacz Kultury przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat nagrody Związku Polskich Artystów Fotografików za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury /2013 r./Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie upowszechniania kultury. Laureat stypendium artystycznego przyznanego przez Marszałka województwa śląskiego. Autor albumu fotograficznego JURAJSKIE FOTOKLIMATY.

Kontakt:

tel. 604350931

jodlowski@rok.czestochowa.pl