GCKIiR w Poczesnej

POCZESNA

Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej zadania określone w  Statucie realizuje poprzez:

 • organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych mających na celu popularyzację celów statutowych,
 • prowadzenie zespołów folklorystycznych i artystycznych,
 • minnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • podejmowanie innych działań, wynikających z potrzeb mieszkańców.

W pocześniańskim Centrum Kultury działają następujące zespoły artystyczne:

 • Zespół Folklorystyczny Wrzosowianie
 • Zespół Tańca Estradowego Takt
 • Zespół Taneczny Tęcza
 • Dziecięcy Zespół Taneczny Iskierki
 • Dziecięcy Zespół Tańca Estradowego Błysk
 • Szkoła Tańca Towarzyskiego Grand Dance
 • Młodzieżowa Orkiestra Dęta
 • Zespół Śpiewaczy Kwiaty Jesieni

Zespoły reprezentują wysoki poziom artystyczny a ich prezentacje są niewątpliwą atrakcją artystyczną wydarzeń na poziomie lokalnym powiatowym/ ogólnopolskim czy międzynarodowym. Ośrodek jest współorganizatorem Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych Z daleka i bliska. W ramach międzynarodowej współpracy realizuje wymianę kulturalną z Macedonią, Serbią, Grecją, Litwą.

W roku 2012 Gminne Centrum Kultury otrzymało Tytuł Miejsce Odkrywania Talentów przyznawane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Do tej pory to szczególne wyróżnienie w całym kraju otrzymały  634 placówki  pozaszkolne, z czego 59 w województwie śląskim W powiecie częstochowskim jest tylko 5 takich miejsc, z czego cztery na terenie Częstochowy. Pocześniańskie Centrum Kultury jest więc jedyną placówką w powiecie z takim tytułem W roku 2013 otrzymał tytułu Miejsca Przyjaznego Seniorom. Była to pierwsza edycja konkursu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire i rzecznika praw osób starszych w ramach projektu „Jurajscy Seniorzy w Działaniu”. Patronat nad konkursem objęli starosta częstochowski i prezydent Częstochowy.
Głównym celem akcji jest promowanie instytucji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej, także kawiarni, sklepów czy aptek, które odpowiadają na potrzeby starszych ludzi. Są miejscami, w których seniorzy czują się swobodnie i są godnie traktowani.

W gminie Poczesna aktywność artystyczną wyznacza wielość imprez kulturalnych, których realizacja jest możliwa przy ścisłej współpracy GCKIiR z samorząde z Wójtem Gminy Krzysztofem Ujmą na czele i Urzędem Gminy. I tak przykładowo odbyły się:

 • koncert Andrzeja Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej z zespołem
 • Koncert Rodzinny z udziałem Ks. Biskupa Antoniego Długosza
 • recital Kazimierza Kowalskiego z artystami Opery Łódzkiej
 • recital Lidii Stanisławskiej
 • recital Teresy Dzielskiej i Andrzeja Młodkowskiego
 • recital Barbary Lubos-Święs i Adama Snopka
 • recital Katarzyny Suskiej – Zagórskiej
 • monodram Emilii Krakowskiej Wakacjuszka
 • koncerty Juliusza Ursyna Niemcewicza
 • Ogólnopolska Wystawa Karykatury i Rysunku Koniec żartów z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury
 • wystawa karykatur Jacka Frankowskiego Artystyczna Terapia Śmiechem
 • wystawa fotograficzna MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ NA ZIEMI WILEŃŚKIEJ z udziałem fotografika Jerzego Karpowicza oraz wileńskiej dziennikarki Krystyny Adamowicz
 • wystawa Lalki z papieru Mirosławy Truchty – Nowickiej
 • wystawa ilustracji Artura Nowickiego – MIESZKAM W KSIĄŻCE
 • wystawa karykatury STOP ZAŚMIECANIU LASÓW (SPAK, Lasy Państwowe)
 • koncert zespołu SIEROCINIEC
 • koncert zespołu MISTIC
 • koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza

Swoje prace prezentowali: Ilona Cieślak, Lidia Wąsat, Ewa Powroźnik, Maria Cieślak – Surzul, Żaneta Wójcik – Śpiewak, Ewa Fukuoka, Małgorzata Plucińska, Sętowska, Ewa Pęciak.

W 2010 roku Gmina Poczesna była organizatorem Dożynek Powiatu Częstochowskiego – podczas tej imprezy zostały zorganizowane koncerty Elektrycznych Gitar oraz zespołu Don Wasyl Junior i Cygańskie Gwiazdy.

W 2013 roku zostały zorganizowane Artystyczne Dni Gminy Poczesna, podczas których odbyły się warsztaty artystyczne prowadzone min. przez Jacka Frankowskiego, Mariusza Chrząstka, Aleksandra Żakowicza, Jerzego Kędziorę, Jacka Łydżbę i Marcina Wolskiego; występy min. Juliusza Ursyna Niemcewicza, Waldemara Ochni, Teresy Dzielskiej zespołu TRIO AKUSTIC . Odbył się także Jarmark Rękodzieła, w którym wzięli udział lokalni artyści – amatorzy.

W roku 2014 Dni Gminy Poczesna upłynęły w klimacie różnorodnych stylów muzycznych. Zostały zorganizowane następujące imprezy: koncert operowy Katarzyny Suskiej – Zagórskiej, a po nim na recital zespołu K.K. Blues Band, koncert XVI Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych Z DALEKA I BLISKA, podczas którego zaprezentowały się zespoły z Macedonii, Chorwacji, Słowacji i Polski. Po koncercie do wspólnej zabawy przy dźwiękach raggae zaprosił zespół KOLOROTON. W sierpniu, podczas Dożynek Regionalnych, wystąpił z recitalem Krzysztof Krawczyk

Rozwijanie zainteresowań, talentów oraz zagospodarowanie wolnego czasu można realizować podczas prowadzonych przez nas następujących zajęć:

– nauka gry na instrumentach,

– nauka tańca towarzyskiego dla przedszkolaków,

– warsztaty plastyczne,

– warcaby aktywne,

– koło zręcznych rąk.

W pięciu prowadzonych przez GCKIiR świetlicach można spędzić czas pięć razy w tygodniu, korzystając z różnego typu gier oraz dostępu do szybkiego Internetu. Gminne Centrum Kultury realizuje również zadania związane z organizacją rekreacji ruchowej. I tak mieszkańcy korzystają z kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Hucie Starej B, na który składają się:

 • kort tenisowy w Hucie Starej B – czynny od maja do października
 • basen odkryty w Hucie Starej B – czynny w okresie lipca i sierpnia
 • miasteczko ruchu drogowego w Hucie Starej B – czynne przez cały rok

Oprócz tego prowadzimy zajęcia sportowe (ogólnorozwojowe), tenisa stołowego, aerobiku i jogi

Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej na stronie Urzędu Gminy w Poczesnej – http://www.poczesna.pl/4,39,kultura,pl.html

Z A P R A S Z A M Y

Poczesna / GCKIiR

Poczesna / GCKIiR

Gmina Poczesna / GCKIiR

Gmina Poczesna / GCKIiR

gok poczesna

GOK Poczesna / GCKIiR

GCKIiR w Poczesnej

GCKIiR w Poczesnej