Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach

Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach (ul. Śląska 84)

Izba Regionalna

Uroczyste otwarcie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach w gminie Poczesna miało miejsce w niedzielę 19 września. Powstanie nowoczesnego ośrodka jest efektem gruntownego remontu budynku, w którym dawniej mieściła się szkoła podstawowa.

Inwestycja ta była jedną z ważniejszych podjętych w ostatnim czasie przez Wójta Gminy Poczesna. Generalny remont budynku po byłej szkole trwał 8 miesięcy, a jego wykonanie kosztowało ponad 750 tys. zł, z czego ok. 400 tys. zł to środki zewnętrzne, jakie gmina pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego. W nowym Centrum Kultury mieścić się będą: pracownia komputerowa wyposażona w 8 zestawów komputerowych, pracownia KGW w Bargłach, biuro, sala konferencyjna z zestawem do prezentacji multimedialnej i zestawem nagłaśniającym oraz na pierwszym piętrze budynku Izba Regionalna wyposażona w gabloty ekspozycjne.

Uroczystość otwarcia zainaugurowało poświęcenie budynku, którego dokonał proboszcz parafii pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Poczesnej ks. Stanisław Szafraniec. Po tym wydarzeniu przyszedł czas na przecięcie wstęgi, a tym samym otwarcie obiektu.

Goście przenieśli się do sali na parterze budynku, gdzie miały miejsce okolicznościowe przemówienia. Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma podkreślał, jak ważne dla mieszkańców gminy jest otwarcie tego obiektu. – Jednym z priorytetowych zadań, jakie przed sobą postawiłem, było wyremontowanie budynku po byłej szkole, który od lat wymagał takiej inwestycji. Dla wielu z Was ten budynek jest wyrazem nadziei i tęsknoty do czegoś lepszego, dla innych to symbol przemijającego czasu. Długo trzeba było czekać, abyśmy wspólnie mogli się tu dzisiaj spotkać. Niech ten budynek służy społeczeństwu jak najlepiej. Korzystajcie z niego dla dobra przyszłych pokoleń.. – powiedział Wójt, a następnie skierował podziękowania do wszystkich, którzy mieli swój udział w remoncie budynku, w tym do osób pracujących nad Programem Odnowy miejscowości Bargły. Kolejni mówcy nie kryli radości i wzruszeń wynikających z tak długo oczekiwanego wydarzenia. Do nich należeli m.in.: Przewodniczący Rady Powiatu Karol Ostalski, który w swym wystąpieniu gratulował Wójtowi Gminy i Radzie Gminy, dziękował za wrażliwość i umiejętność prowadzenia zrównoważonego rozwoju gminy, następnie pani Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury Anna Operacz z dumą mówiła o otwartym obiekcie, nie ukrywała wzruszeń podkreślając fakt, że w czasach trudnych dla inwestycji kulturalnych, jest na to miejsce w gminie Poczesna.

Historię miejscowości Bargły przedstawił radny, a zarazem Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. Pan Stanisław Minkina, również był inicjatorem i organizatorem zagospodarowania terenu wokół Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach. Wraz z mieszkańcami m.in. Panią Mirosławą Sławińską i Grażyną Klink Wiceprzewodniczący Rady Gminy nie szczędzili wysiłku i czasu by obiekt na dzień otwarcia wyglądał wzorcowo.

Ponadto mieszkańcy gminy podziękowali Wójtowi za inwestycję, która służyć będzie pokoleniom oraz stwierdzono, że dzięki takim działaniom i wydarzeniom „przejdzie Wójt Krzysztof Ujma do historii tej gminy”.

W plenerze niedzielne spotkanie uświetnił występ Zespołu Folklorystycznego „Wrzosowianie”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gminy Poczesna oraz „Teatr na Walizkach” z Wrocławia.

Otwarcie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach