ARCHITEKTURA 2021

XIX Wojewódzki Konkurs ARCHITEKTURA Mojego KrajOBRAZU

Dla uczniów ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych i dorosłych

Patronat: Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma
Patronat medialny: Radio Fiat, Czestochowskie24.pl, Gazeta Częstochowska,

Organizator: Starostwo Powiatowe w Częstochowie – Powiat Częstochowski, Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej, Technikum SPSK im. Św. Józefa w Częstochowie

Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs ma charakter otwarty dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Województwa Śląskiego.

W kategorii – malarstwo
obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa – klasy 0-III SP,
II grupa – klasy IV-VI SP,
III grupa – klasy VII-VIII SP,
IV grupa – klasy ze szkół średnich.

W kategorii – fotografia
V grupa – fotografia – konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych.

  1. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę malarską lub fotografię
    nieprzekraczającą – 50 x 70 cm.
  2. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone czytelnym opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres zamieszkania, dokładny adres,  numer telefonu oraz temat. Prace nieopisane będą zdyskwalifikowane.
  1. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do powielania, publikacji prac oraz wizerunku autorów.
  2. Prace należy przesłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie lub dostarczyć osobiście, gdyż organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.
  3. Do pracy należy załączyć zgodę RODO (do pobrania ze strony kulturapoczesna.pl).

Termin:
Prace należy składać/nadsyłać do 11.10.2021r.
(decyduje data stempla pocztowego)
na adres: Gminne Centrum Kultury, Informacji
i Rekreacji, ul. Modrzewiowa 3,
42-262 Poczesna, Tel.: 34 327 40 78;

Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą telefoniczną (do dwóch tygodni), o dacie i godzinie uroczystego podsumowania, które odbędzie się w GCKIiR w Poczesnej.

Pytania prosimy kierować telefonicznie do koordynatora konkursu Janusz Koniecki, tel. 34 327 40 78

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!